İnsan Kaynakları Stratejimiz

  • Nitelikli iş gücünü şirketimize kazandırmak ve yatırım yapmak,

  • Çalışanların gelişimine katkı sağlamak,

  • Organizasyonu geliştirmek ve güçlendirmek,

  • Ücret yönetimi ve ödüllendirme sistemini yönetmek,

  • Çalışanların motivasyonunu ve bağlılığını arttırmak,