Etik Sorumluluklar

Molto Süpermarket paydaşlarına ve faaliyet gösterdiği çevreye karşı toplumsal değer ve etik normlara uygun çalışmayı, değişen etik normların benimsenmesi ve saygı gösterilmesini destekleyecek farkındalık gösterir.  Kurumsal bütünleşme ve etik normların yasa ve düzenlemelerin  yüklediği mesuliyetin ötesinde sorumluluklar getirdiğinin bilincindedir.