Sosyal Sorumluluklar

Molto Süpermarket faaliyet gösterdiği toplumu, hizmet sunduğu müşterileri, çalışanları , hissedarları ve tüm iş ortakları için değer yaratma hedefiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Sosyal sorumluluk çalışmalarındaki temel hedefi; sürdürülebilir proje ve uygulamalarla toplumun ihtiyaçları ile ilgili farkındalık yaratmak, bu ihtiyaçlara çözüm sağlayabilmektir.

Molto, bu hedef doğrultusunda yaptığı çalışmalarla  faaliyetinde doğabilecek çevresel ve sosyal etkileri sorumluluk bilinciyle yönetir. Tüm iş yapış süreçlerinde, faaliyetlerinin çevresel etkilerini en az noktaya indirecek her türlü iyileştirme ve geliştirme çalışmalarını belirleyerek, sorumluluğunun gerektirdiği uygulamaları hayata geçirmektedir.  Kurumsal sosyal sorumluluk prensibi çerçevesinde toplumun gelişimi için çaba gösterirken, çalışanlarının sosyal ve toplumsal faaliyetlere gönüllü katılımını  teşvik etmektedir.